Tarihçemiz

Köyümüzün M.Ö. III bin yıllarına dayanan bir tarihi vardır.İlk olarak Hititlerin yerleşim alanı olarak kullanıldığı söylenebilir.


       M.Ö. 1200 yıllarında Frigler tarafından işgal edilmiştir.Halk arasında “Gavur Evleri” olarak adlandırılan, kayalar arasına muntazam olarak oyulmuş olan mağaralar birer Frig evidir.Sarp kayalıklara ve vadi yamaçlarına oyulmuş bu mağaralar küp biçiminde olup, muntazam merdivenlerle birbirlerine bağlanmış 4-5 katlı yapılar şeklindedir.   

      Köyün çevresindeki pek çok tarihi kalıntıdan anlaşıldığına göre, antik devirden günümüze kadar bu yöre yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.

       Bu mağaralar, köyü seyreden basit kaya oyukları olmasının ötesinde yapılışlarından bu yana bu topraklarda yaşayan Frig medeniyetinin en güzel izlerini taşıyan bir kültür mirası, bir açık hava müzesidir.Çok eski dönem evlerinin izlerini taşıyan bu mağaralar,  yöreye eşsiz bir görkem katan tarih zenginlikleri arasında yer alır. 


      
Yerinin eski tarihini aydınlatacak sistematik arkeoloji araştırmalarının çok az yapılması veya yapılanların yetersiz olması yerleşmenin başlangıcına kesinlik kazandırmamıştır.

      Bölge, Frig krallığının yıkılmasından sonra MÖ.. 620 yıllarında Lidyalıların nüfusu altına girmiştir.


      M.Ö. 546 yıllarında Pers egemenliği altına girmiştir.M.Ö. 334-333 yıllarında Büyük İskender’in istilasından sonra Britanya Krallığı’nın egemenliği altında Britanya adını almıştır.M.Ö. 74 yılında da Romalılara geçmiştir.Daha sonra Moğol tehlikesinden kaçan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın Oğuz Boyları tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlamıştır.  1300 yılına kadar Anadolu Selçuklu Devleti, bu tarihten sonra ise Osmanlı Devleti egemenliği altında yerleşim alanı olarak devam etmiştir.Halen Oğuz Boylarının torunları olan bizler tarafından yerleşim alanı olarak bu topraklar kullanılmaktadır.

 

      Köyümüzün adının nereden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir.Bu konuda iki rivayet söylenmektedir.Birinci rivayete göre; geçmişte köyümüzde büyük bir yangının olduğu, evlerin tamamının yandığı, bunun üzerine köy halkından birisinin “Kabak gibi çıktı” diye söylemesinden geldiği belirtilmektedir.Diğer bir rivayete göre ise; köyde “Kabak Dede” adında bir şahısın yaşadığı ve köy adının bundan oluştuğu söylenmektedir.Her ne sebeple söylenmiş olursa olsun, köyümüzün gerek adından gerekse halkından olmaktan büyük bir gurur duymaktayız.


      Köy halkı olarak bizlerin gelenek ve göreneklerine büyük ölçüde bu kadar sıkı sıkıya bağlı olması, bu gelenek ve göreneklerin tarihsel gerçekleri yansıtması, tarihinin de köklü bir milletten olduğunun bir sembolüdür. 
© 2009 Tüm Hakkı Kabak Köyü Sakinlerine Aittir.